Energy Nieuws

Vanaf 23 juli 2018 kunnen nieuwe types dieselbrandstof op de Belgische markt gebracht worden. Het KB van 8 juli 2018 (betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines) wijzigt het KB van 19 september 2013, dat enkel diesel die beantwoordt aan de Europese norm EN 590 op de Belgische markt toeliet.
De wereld verandert in een snel tempo, net zoals de bestaande energievormen. Als technologische partner voor de energiesector volgen wij deze veranderingen op de voet en evolueren wij uiteraard mee.
Premier Marinas Ltd, opgericht in 1994, is eigenaar van en exploiteert verschillende van de meest prestigieuze jachthavens van het Verenigd Koninkrijk, allemaal gelegen aan de zuidkust (Eastbourne Marina, Brighton Marina, Chichester Marina, Southsea, Port Solent, Gosport, Swanwick, Noss-on Dart en Falmouth Marina).
Als gevolg van een Europese verordening met betrekking tot betalingsdiensten binnen de Europese Unie (PSD2), mogen tankkaarten in de toekomst enkel nog gebruikt worden voor de aankoop van mobiliteitsgerelateerde goederen en diensten.
De ministerraad heeft recent een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een nieuwe terugbetalingsprocedure voor professionele diesel in het kader van de gedeeltelijke vrijstelling van de bijzondere accijns voor bepaalde categorieën van beroepsvervoerders (+ 3,5 ton) voorziet.