Energy Nieuws

Factureert u ook aan Vlaamse en lokale overheden? Sinds 1 januari is het verzenden van e-facturen naar de Vlaamse overheid in voege.
De Uhoda groep, al meer dan 40 jaar actief in de sector van automotive diensten - met o.a. een Service Center, een winkelappendix, car wash en parkeerplaats - is recent omgeschakeld naar de XPetro webversie. Wij polsten bij Pierre Stassart, project manager Controlling, hoe deze omschakeling in praktijk is verlopen.
Met de XDriver app kan u op een overzichtelijke manier uw ladingen, leveringen en betalingen verwerken via een tablet. Op deze mobiele applicatie kunnen chauffeurs alle geplande ritten eenvoudig raadplegen.
In de huidige markt is het als tankstationuitbater cruciaal om de vinger aan de pols te houden en snel in te spelen op de fluctuerende prijzen. Met de ‘Prijzenbarometer’, die een groot aantal prijzen van uw concullega’s bevat, kan u op een eenvoudige manier aftoetsen of uw prijzen marktconform zijn, de constante prijswijzigingen opvolgen en waar nodig onmiddellijk bijsturen.
Om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten, blijven we de XPetro functionaliteiten voortdurend verder ontwikkelen en finetunen. Sinds kort bieden we ook de mogelijkheid om orders te bevestigen via sms.