Sourcing

We maken er onze zaak van om de IT noden van zowel klanten als consultants op elkaar af te stemmen.

Sourcing servicesVoor heel wat bedrijven zijn informaticaprojecten essentieel voor de verdere groei maar vaak ontbreekt het hen aan het geschikte technisch personeel. Bovendien behoort het zoeken en aantrekken van IT professionals meestal niet tot de core business.

Vanuit deze behoefte biedt ICASA oplossingen voor een efficiënte resource planning en ondersteunt het kleine bedrijven, KMO’s en multinationals in uiteenlopende sectoren waaronder industrie, bank & verzekeringen, logistiek/distributie, telecom, chemie en overheden.

Om uw specifieke vragen in te vullen, zijn onze technische en business professionals gespecialiseerd in verschillende technologieën en functies. Van developers, system engineers tot analisten en project managers. Wij hebben ongetwijfeld het profiel dat u zoekt of het project dat bij u aansluit!

Kunnen wij u ondersteunen in het beheren van uw IT vereisten? Contacteer ons. We maken er onze zaak van om de IT noden van zowel klanten als consultants op elkaar af te stemmen.


ICASA onderscheidt zich op het vlak van:

Icon Sourcing consultancy

Beschikt u niet over het geschikte of voldoende personeel om bepaalde projecten of afdelingen te bestaffen? Dan gaan wij voor u op zoek naar de juiste match en stellen we u een aantal profielen voor.
U maakt een selectie van kandidaten die u wil uitnodigen voor een interview. De IT professional die uiteindelijk kiest, wordt voor een bepaalde termijn ingezet bij u.

Icon Sourcing screening selectionAls u zelf niet de nodige tijd kan vrijmaken om een eigen selectieproces op te zetten of er niet in slaagt de juiste kandidaten te vinden, ondersteunt ICASA u op het vlak van werving en selectie.
Tijdens een persoonlijk interview screenen wij alle IT professionals, zowel op vlak van professionele ervaring als persoonlijkheid. Daarnaast is er een technische screening waarbij het kennisniveau en de specifieke expertise worden ingeschat en bepaald.

Uit de voorgelegde profielen selecteert u welke kandidaten u wilt uitnodigen voor een interview, om vervolgens de kandidaat met de meeste troeven in dienst te nemen.

Icon Sourcing try hireBent u op zoek naar een nieuwe medewerker maar wilt u zich niet meteen engageren om deze vanaf dag 1 op de loonlijst te zetten? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een consultant voor een bepaalde termijn te huren, met de duidelijke afspraak dat de consultant na een periode van minimaal 6 maanden bij u in dienst treedt.

Bovendien volgen wij al onze IT professionals nauw op om de oorspronkelijke match te behouden en indien mogelijk nog verder uit te breiden. Tijdens regelmatige opvolgingsgesprekken peilen we naar de werktevredenheid en kijken we welke technische bijsturing of opleiding eventueel noodzakelijk is in het kader van het lopende project. Uiteraard wordt u hierin nauw betrokken en geraadpleegd.